Hipospadias
İdrarın penisten dışarı atıldığı kanalın ağzı doğuştan veya edinsel nedenlerle (travma, cerrahi sonrası v.b.) normalde olması gereken yerden farklı bir yere açılmaktadır. Beraberinde peniste eğrilik olması da muhtemeldir. Bu idrar kanalının ağzı genellikle normalden daha dar olmaktadır. Bu anormallikle birlikte üriner sisteme ait başka anomalilerin olma olasılığı da mevcuttur.

Girişimin yapılmaması durumunda idrar akım güçlüğü ve buna bağlı mesanede kalınlaşma ve zamanla güç kaybı, böbreklerde ve üreterde şişme ve fonksiyon kaybı, idrarın böbreklere geri kaçması, sık idrar yolu enfeksiyonu, pyelonefrit denilen böbrek iltihabı, kanama ve taş oluşması görülebilir.

Ameliyatta idrar kanalının normal yerine getirilmesi esnasında mümkünse sünnet derisi kullanılır. Sünnet derisinin olmadığı yada yetersiz olduğu durumlarda üretral meanın (işeme kanalı ağzı) normal yerine getirilmesi sırasında vücudun farklı yerlerinden (kol veya uyluk derisi, ağız içinden, mesaneden, testis torbasındaki fasyalardan) doku alınması gerekebilir. Her iki durumda da mümkünse yeni bir üretral kanal oluşturularak üretral kateter konur ve operasyon tamamlanır. Dokunun olgunlaşmasının gerektiği yada kanalın ağzının normal yerden çok uzak olduğu olgularda alınan doku penise yerleştirilerek asıl düzeltme işlemi daha sonraki bir tarihe ertelenebilir. Drenaj amaçlı göbek altına da sistostomi kateteri konulabilir.

  • Sık idrar yolu enfeksiyonu geçirilmesi, vezikoüreteral reflü (idrarın mesaneden böbreğe geri kaçışı), işeme bozukluğu ve balanit (penis başı enfeksiyonu) ve kozmetik kaygılar nedeniyle ameliyat önceden planlanarak uygulanır .
  • Ameliyatın yapılış şeklinin genel hatları yukarıda tariflenmiştir.
  • Bu ameliyatın taşıdığı bazı riskler/ komplikasyonlar mevcut olup bunlar yukarıda sıralanmıştır.
  • Đşlemin başarısı işeme kanalı ağzının normal yerine getirilmesi, mevcut eğriliğin düzeltilmesi ve hastanın tıkanıklık olmadan idrarını yapabilmesinin sağlanmasıdır. Đşlemin başarısı % 60-80 arasında değişmektedir
Back to top